Raads­in­for­ma­tie­brief over Jaar­lijkse voort­gangs­rap­portage Regio Deal Drecht­steden


Commis­sie­bij­drage Cees Venderbos Lambinon

1 november 2022

Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. De Partij voor de Dieren is een voorstander van een commissie Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Kwaliteit, sorry. De commissie kan namelijk voorgestelde plannen naar een veel hoger niveau brengen. Er is voor gekozen om de discussie over de samenstelling van de commissie los te koppelen van de voorliggende verordening. En ondanks dat willen wij alvast meegeven dat we kritisch zijn bij het benoemen van een burgerlid. Een burgerlid heeft het voordeel dat deze de situatie kent, de lokale kennis heeft maar een burgerlid heeft vaak te weinig kennis, of vakkennis, waardoor adviezen van de burger niet altijd welstand technisch in orde zijn. Dus daar zijn we wat kritisch op.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht

Lees verder

Vaststellen Begroting 2023 gemeente Dordrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer