Raads­voorstel inzet POK-middelen voor sociaal wijkteam


Commis­sie­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

6 september 2022

Het doel van de POK-middelen is om dienstverlening aan kwetsbare inwoners te versterken, ontstaan vanwege de toeslagenaffaire. Het rijk heeft hiervoor €150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld tot en met 2027, dan volgt evaluatie.

Het Dordtse college wil die POK-middelen inzetten via sociale wijkteams. Op die manier kunnen de ruim 100 gezinnen in Dordrecht die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire bereikt worden. En daarbij wordt er een structurele veiligheid ingebouwd voor alle kwetsbare groepen.

Heel mooi!

Echter ondersteunen wij de vragen van het agenderingsverzoek, ingediend door CDA. Groenlinks en SP en zijn we benieuwd naar de uitleg hierover.

Daarnaast kunnen we van de Partij voor de Dieren niet terugvinden hoe de uitvoering gemonitord gaat worden.

Kan de wethouder hier iets meer over vertellen?


(Beantwoording Wethouder Chris van Benschop - de pok-middelen worden 2 jaar ingezet en dan weer 2 jaar

Monitoring: Aanbesteding opdracht meegegeven jaarlijks gekeken naar bijstelling; mogelijkheid om in te spelen op actualiteiten en dus allerlei crisissen.

Vraag is ook hoe je wijkteams goed de beantwoording kan laten doen.

Pokmiddelen zijn niet voor innovatie; in de coalitie is wel geld opgenomen voor innovatie

Met dit voorstel voor 1ste 4 jaar dekking)