Raads­voorstel afhan­delen motie ‘30 in z’n drie’


Commis­sie­bij­drage Irma van Herwijnen

6 september 2022

Wij zijn als Partij voor de Dieren voorstander van meer 30 km wegen en onderschrijven de voordelen hiervan die zijn benoemd in de motie 30 in z’n drie.
Echter een aantal van 11 wegen is teleurstellend. De voornamelijke oorzaak van dit lage aantal zijn de aanrijtijden van de hulpdiensten. Het moet als het aan de Partij voor de Dieren ligt niet blijven bij deze 11 wegen.

Ik wil de wethouder dan ook vragen of hij bereid is om nogmaals in gesprek te gaan met de hulpdiensten om met hun tot oplossingen te komen voor verbetering van de aanrijtijden, zodat in de toekomst meer straten kunnen worden aangepast naar 30 km/h.
Als een stad als Parijs het kan dan kan Dordrecht het zeker.