Raads­voorstel Gere­ser­veerde middelen Dordts Leer­pro­gramma


Commis­sie­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

6 september 2022

Gezien het feit dat dit Leerprogramma zo doordacht is en startklaar voor uitvoering en gezien het feit dat dit mooie plan zorgdraagt voor de zwakkeren in onze samenleving, wat een peiler is in het programma van Partij voor de Dieren, staan wij positief tegenover dit voorstel.

De Partij voor de Dieren is wel bang dat gezien in dit programma alle aandacht uitgaat naar scholen met achterstanden, dat leerlingen met achterstanden op niet-deelnemende scholen vergeten worden.

Daarnaast zou dit programma wellicht voor scheve verhoudingen kunnen zorgen tussen wel- en niet-deelnemende scholen.

Kan de wethouder hierop ingaan?

(Antwoord wethouder Heijkoop: Scheve verhoudingen: wethouder beweert dat op andere scholen meer mogelijkheden zijn; dat is feit volgens wethouder, daarnaast is zorg op maat heel belangrijk.
Kinderen worden niet uitgesloten zegt Heijkoop, alle scholen doen mee vanuit andere budgetten. Schoolbesturen dragen breed dit initiatief - en ondersteunen dit. Deze 11 scholen zijn aanzienlijk meer kwetsbaar)

Interessant voor jou

Raadsvoorstel inzet POK-middelen voor sociaal wijkteam

Lees verder

Raadsvoorstel Doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer