Raads­voorstel Beleids­no­titie Invoering Ja-Jasticker


Commis­sie­bij­drage Pieter Groe­newege

10 mei 2022

De Partij voor de Dieren is enthousiast over de ja-jasticker. Hij is dan ook bedacht door de Partij voor de Dieren Amsterdam, enkele jaren geleden.

Eindelijk gaat Dordrecht nu aansluiten bij al die gemeenten die dit briljante systeem al lang hebben ingevoerd

Den Haag, waar de ja-jasticker al twee jaar geleden is ingevoerd, ging in één klap van 9 kilo reclamedrukwerk per inwoner in het afval, naar 2 kilo per inwoner. Een groot succes, dus.

Dordrecht is geen voorloper wat de ja-jasticker betreft, en dat heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat we kunnen leren van de evaluaties van andere steden die de ja-jasticker al hebben ingevoerd.

In Den Haag bleek uit de evaluatie dat de definitie van huis-aan-huisbladen aanscherping nodig had. Die huis-aan-huisbladen werden na de invoering van de ja-jasticker steeds meer reclamefolders, want de huis-aan-huisbladen mochten wel door de brievenbus.

Om dat tegen te gaan voert de gemeente Den Haag voor huis-aan-huisbladen een minimumpercentage journalistieke inhoud van 30% in. Dit wordt ook in bijvoorbeeld Rotterdam gehanteerd. En in antwoord op mijn technische vragen heeft het college aangegeven dat dat ook in Dordrecht realistisch is. Daar ben ik blij mee. Mijn vraag aan de wethouder is: wordt dit ook vastgelegd in de afvalstoffenverordening?

Daarnaast lees ik in het voorstel dat de gemeente Dordrecht de ja-jasticker gaat aanbieden. Ik ben blij om te horen dat de gemeente ook de nee-ja- en de nee-neesticker blijft aanbieden. Anders promoten we als gemeente juist papierverspilling.

Kortom: steun van de Partij voor de Dieren.