Raads­voorstel Bestem­mingsplan locatie 50kV gebouw


Commis­sie­bij­drage Irma van Herwijnen

24 mei 2022

De Partij voor de Dieren is voorstander om bestaande leegstaande bebouwing slim te benutten. Het transformeren van het 50 KV gebouw is hier een goed voorbeeld van. Het herbestemmen van dit gemeentelijk monument zorgt ook voor het behoud van een cultuur historisch pand voor de lange termijn.

Er zijn twee punten die de Partij voor de Dieren graag in het project terug zou willen zien die helaas binnen de huidige wet- en regelgeving niet binnen een bestemmingsplan te regelen zijn. Allereerst zien wij binnen dit project graag een combinatie van betaalbare huur- of koopwoningen en het duurdere segment.

Ook hadden we gehoopt op wat meer ambities als het gaat om natuurinclusief bouwen. Het doel van natuurinclusief bouwen is niet alleen om de biodiversiteit van de omgeving te behouden, maar ook te beschermen en zelfs te verbeteren. Wij hopen dan ook dat de ontwikkelaar samen met de ecoloog komt met voor deze locatie passende maatregelen. Wij waren bijvoorbeeld erg enthousiast door de maatregel van de toegepaste verlichting om zo lichtverstoring te voorkomen.

Wij vragen dan ook aan de ontwikkelaar om deze onderdelen serieus te overwegen bij de verdere uitwerking van hun plan.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Beleidsnotitie Invoering Ja-Jasticker

Lees verder

Coalitieakkoord 2022-2026: "Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer