Raads­in­for­ma­tie­brief Hania’s Polder


Raads­bij­drage

10 mei 2022


Ik constateer dat er een heel mooi natuurgebied is aangelegd, echter zonder rekening te houden met mensen met een beperking. Zij kunnen dus niet genieten van dit recreatiegebied.

Het college had een raadsvoorstel toegezegd, maar heeft dat niet voorgelegd aan de raad. Daarmee komt het college de toezegging niet na.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk is, omdat iedereen hier van moet kunnen genieten.

Nederland heeft het VN-verdrag Handicap ondertekend en is dus gebonden aan de afspraak om de openbare ruimte toegankelijk in te richten. Dat is hier niet gebeurd.

De Partij voor de Dieren neemt geen genoegen met de afdoening zoals die voorligt en verwacht spoedig een raadsvoorstel over de afwikkeling.