Veilig verkeer


We zetten in op een verkeersveilige stad door onveilige straten als de Chico Mendesring, de Bosboom Toussaintstraat en de Oude Veerweg verkeersveiliger in te richten.

  • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h.
  • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
  • Dordrecht past de inrichting van wegen aan zodat weggebruikers niet harder kunnen rijden dan de maximumsnelheid. 30 km/u-straten worden ingericht met verkeersremmende maatregelen, zoals klinkers, wegversmallingen en drempels. Ook de racebanen in het buitengebied worden aangepakt.
  • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.

Het standpunt Veilig verkeer is onderdeel van: Mobiliteit en bereikbaarheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen