Ener­gie­labels kantoor­ge­bouwen


Artikel 40-vragen Irma van Herwijnen

Indiendatum: 20 sep. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt: “Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. [...] Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.”

Van de 65.000 labelplichtige Nederlandse kantoren, heeft 11% op 1 juli 2022 label D of slechter, zo schat de RVO in. 41% heeft überhaupt nog geen energielabel. Dat betekent dat ongeveer 52% van alle kantoren nog niet voldoet aan de minimale label C-verplichting.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het commissielid Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Zijn er gemeentelijke kantoorpanden (in eigen bezit of gehuurd) die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke?

Naast de kantoren die de gemeente gebruikt, heeft de gemeente ook verantwoordelijkheid voor kantoren die zij aan derden ter beschikking stelt of verhuurt, en voor kantoren die gebruikt worden door samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties.

  1. Zijn er kantoren die de gemeente aan derden ter beschikking stelt of verhuurt die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke

  2. Zijn er kantoren van de gemeente die gebruikt worden door samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke

  3. Wat doet het college om ervoor te zorgen dat deze panden per 1 januari 2023 aan de wetgeving voldoen?

  4. Van welke kantoren uit de bovenstaande categorieën verwacht het college dat die per 1 januari 2023 niet aan de minimale label C-verplichting voldoen? Hoe gaat het college om met het feit dat die panden per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt mogen worden?

Indien kantoorpanden niet aan het energielabel C voldoen, mogen zij niet meer gebruikt worden volgens het Bouwbesluit 2012. Hierdoor kunnen bedrijven en organisaties in de knel komen.

  1. Hoe informeert en begeleidt het college bedrijven en andere organisaties bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting?

  2. Volgens Smart Delta Drechtsteden voldoet bijna 12,5% van de kantoorgebouwen niet aan de minimale label C. Kan het college zijn actuele inschatting hiervan delen?

Volgens de website van Smart Delta Drechtsteden zet de gemeente en OZHZ de komende maanden verschillende middelen in om ondernemers te bereiken. Er worden onder meer brieven en flyers verstuurd, een e-book samengesteld en een interactieve webtool ontwikkeld. Via de webtool krijgen ondernemers snel en gemakkelijk inzicht in wat het ongeveer kost om toe te werken naar energielabel C.

  1. Voert het college nog andere acties uit op dit gebied?

  2. De gemeente en OZHZ hebben met betrekking tot Bouwbesluit (2012) een handhavende taak. Heeft het college en/of OZHZ hiervoor al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe wordt per 1 januari 2023 de handhavende taak vormgeven op dit gebied?

  3. Het is mogelijk dat deze wettelijke eis zal leiden tot leegstand van kantoorpanden, terwijl ruimte schaars is. Heeft het college een actieplan opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe hierop geacteerd gaat worden?


Met vriendelijke groet,

Irma van Herwijnen

Partij voor de Dieren