Trans­parant bestuur


Vertrouwen in de lokale overheid wordt geschaad door ondoorzichtige besluitvorming, geheime afspraken, achterkamertjes en ondemocratische samenwerkingsverbanden. Dordrecht zet in op een open en transparant bestuur waarbij vertrouwen in inwoners het uitgangspunt is.

  • In principe is alle gemeentelijke informatie openbaar en digitaal beschikbaar. Het college en de raad zijn uiterst terughoudend bij het opleggen van vertrouwelijkheid of geheimhouding.
  • De gemeente maakt een online, openbaar en up-to-date register van digitale kaarten met data over gemeentelijke thema's.
  • Er komt een gemeentelijk, openbaar lobbyregister. Bij raadsvoorstellen en beleidskaders wordt standaard vermeld welke betrokkenheid lobbyisten en belangenbehartigers op de voorstellen hebben gehad. Het college rapporteert jaarlijks over het lobbyregister.
  • De afspraken die gemaakt worden tijdens de formatie van het college worden openbaar gemaakt.
  • Gemeentelijke communicatie wordt begrijpelijker, toegankelijker en sneller.
  • Inwoners die niet uit de voeten kunnen met digitale middelen kunnen voor gemeentezaken telefoneren of bij een fysieke balie in het stadskantoor terecht. Communicatie per post blijft mogelijk, evenals het contant betalen op het stadskantoor.
  • De democratische controle op samenwerkingsverbanden met andere gemeenten of organisaties, de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen, is een punt van zorg en wordt verbeterd.
  • Dordrecht zoekt actief regionale samenwerking op het gebied van klimaat, natuur en milieu, en zorgt ervoor dat democratische controle door de gemeenteraad is gewaarborgd. De democratische controle op de Regionale Energiestrategie (RES) moet aanzienlijk beter.
  • Dordrecht werkt actief samen met zijn partnersteden om de belangen van dieren, natuur en milieu daar beter te borgen.

Het standpunt Transparant bestuur is onderdeel van: Democratie, bestuur en privacy

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen Nieuws