Partij voor de Dieren lijst 13


Kandi­da­ten­lijst PvdD officieel goed­ge­keurd

4 februari 2022

Het Centraal Stembureau van de gemeente Dordrecht heeft de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren Dordrecht officieel goedgekeurd. Het is voor het eerst dat de Partij voor de Dieren meedoet met de Dordtse gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft lijstnummer 13 op het stembiljet gekregen.

‘We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht,’ zegt lijsttrekker Pieter Groenewege. ‘Ik ben ontzettend trots dat we op het stembiljet staan. Dordtenaren kunnen in maart stemmen op een partij waarvoor alle levende wezens meetellen, en dat is voor het eerst.’

Gedreven kandidaten
Met de vaststelling van de kandidatenlijsten door het Centraal Stembureau is het nu echt officieel: de Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht. Groenewege (PvdD): ‘Het is een fantastische kandidatenlijst geworden, met gedreven mensen die zich willen gaan inzetten voor radicale vergroening in de stad. We hebben een doordacht en uitgebreid programma waarmee we Dordrecht diervriendelijker, groener en duurzamer willen maken. En kijk maar om je heen: Dordrecht kan de Partij voor de Dieren goed gebruiken.’