Raads­voorstel Uitvoe­rings­pro­gramma envoor­be­rei­dings­budget Dord­wijkzone Stadspark XXL


Commis­sie­bij­drage Irma van Herwijnen

17 januari 2023

Dordrecht heeft nog steeds de ambitie om te groeien, het is voor bewoners belangrijk om in de nabijheid van hun woonomgeving groen te hebben. Wij zien de herontwikkeling van het park als een positieve ontwikkeling, niet alleen voor sport en recreatie, maar ook voor de ontwikkeling en de versterking van de natuurwaarde. Bebouwing in een park zien wij niet als iets vanzelfsprekends. Omdat de kaders voor woningbouw in Stadspark XXL nog niet duidelijk zijn, hebben wij een motie opgesteld. Een park moet zo groen mogelijk blijven en plekken waar bebouwing verdwijnt zou dan ook eigenlijk groen voor moeten terugkomen. Anderzijds willen wij de benodigde verdichting in Dordrecht niet te veel inperken en hebben daarom een motie opgesteld.

2e termijn:

Dankjewel, voorzitter. Ik wilde toch nog even aangeven dat ik het erg jammer vind dat er zo weinig steun is voor de motie. Ik zie nog niet helemaal in hoe nieuwbouw ondersteunend kan zijn aan een doelstelling van het park, dan wel kwaliteit kan toevoegen. Extra bebouwing gaat tenslotte altijd ten koste van groen en een uitzondering zoals de wethouder ook al aangaf als een horecagelegenheid, ik denk
dat er altijd wel een oplossing te verzinnen is als herbouw of een herontwikkeling. In de presentatie wordt heel trots genoemd dat het park groter is qua vierkante meters als Central Park in New York of Hyde Park Londen, maar in dat park zie je echt geen
woningbouwlocatie terug, dat zou echt uit den boze zijn in die parken. Maar misschien heeft de heer Katif wel gelijk en is de motie nog te vroeg en zullen we het in heroverneming nemen om te kijken: dienen we de emotie later in? Dankjewel.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk

Lees verder

Raadsvoorstellen: Opvang Oekraïeners met verhuizing Stadskantoor & AZC in Dordtse Kil

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer