Advies infor­mateur


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

5 april 2022

Voor de Partij voor de Dieren heeft de inhoud van het akkoord altijd vooropgestaan, en niet de deelnemende coalitiepartijen. Maar toch hebben we het nu over het laatste.

De vier partijen

De informateur heeft de keuze voor haar voorkeurscoalitie duidelijk onderbouwd. Ik wil haar danken voor haar inzet en professionaliteit.

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het gesprek met de informateur geen oordeel geveld over de stabiliteit van andere partijen, maar de inhoud vooropgesteld. We begrijpen dat andere partijen in hun gesprekken ook op niet-inhoudelijke punten gereflecteerd hebben. En dat partijen met niet-inhoudelijke argumenten zijn afgeserveerd. We hebben onze bedenkingen bij het schijnbare gemak waarmee dat gebeurd is, maar we laten dat oordeel aan de formerende partijen.

Hoofdlijnenakkoord

Ik wil nu ook vooral vooruitkijken. Prettig om te lezen is dat er onder de beoogde coalitiepartijen draagvlak is voor een akkoord op hoofdlijnen. Te vaak zien we dat de democratie en dualisme op gemeentelijk niveau niets voorstellen, omdat coalitieakkoorden totaal worden dichtgetimmerd. Daardoor staan de oppositie, maar ook maatschappelijke organisaties en de stad, in veel gemeenten geheel buitenspel.

De Partij voor de Dieren wil de beoogde coalitiepartijen dan ook oproepen recht te doen aan de democratie en aan dualisme. Behandel de gemeenteraad niet als stemvee, maar als een orgaan dat je beleid beter kan maken. Gemeentelijk beleid dat alleen op een meerderheid kan rekenen dankzij strikte fractiediscipline is niet in het belang van de stad. Houd dus vast aan de inzet op een akkoord op hoofdlijnen. Raak de komende weken niet in de verleiding om te blijven hangen in onnodige details.

Zoals ik heb aangegeven, staat voor de Partij voor de Dieren de inhoud van het akkoord voorop. Maar wij doen niet mee aan de onderhandelingen, en ik wil daarom nu een korte inhoudelijke oproep doen waarvan ik hoop dat de formerende partijen die ter harte nemen.

Dierenwelzijn

In de afgelopen jaren zijn er een aantal ondergeschoven kindjes geweest in het Dordtse beleid. Dierenwelzijn is een van de meest in het oog springende voorbeelden, aangezien de gemeentelijke inzet niet of nauwelijks verder gaat dan haar wettelijke verplichtingen. Hopelijk delen de beoogde coalitiepartijen mijn ongemak hierover en willen ze hiermee aan de slag.

Klimaat

Maar ook op klimaatgebied gaat het niet snel genoeg. Ik ben niet de enige die dat zegt. We worden de afgelopen weken om de oren geslagen met het ene na het andere alarmerende IPCC-rapport dat stelt dat we de energietransitie moeten versnellen. Ik zou zeggen: dit is een opdracht voor de beoogde coalitiepartijen.

Voortvarend aan de slag

Ga daar met een passend gevoel voor urgentie mee aan de slag. Ik wens de beoogd coalitiepartijen succes in hun onderhandelingen.