Raads­voorstel Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve Nieuwe regeling openbaar vervoer voor finan­cieel kwetsbare inwoners


Commis­sie­bij­drage Cees Venderbos Lambinon

13 december 2022

Dank voorzitter, mijn vraag eigenlijk aan de heer Van Ballegooijen is, gaat een beetje in voortzetting op de opmerking van mevrouw Stolk over de AVG. Iemand loopt bij de sociale dienst, heeft een uitkering. De sociale dienst weet of die mijnheer of mevrouw de sollicitatieplicht verzaakt. Hoe ziet mijnheer Van Ballegooijen dat dat terechtkomt bij de uitgever van de pas? Dat mag namelijk niet.

Ja, dank u wel voorzitter. Er is al genoeg verteld over de procedure, over de bekendmaking naar alle mensen toe. Het verdient inderdaad geen schoonheidsprijs, absoluut niet. Wat het voorstel zelf betreft, wij juichen het toe dat dat uitgebreid gaat worden ook naar mensen met een minimuminkomen tot 140 procent, alleen zien we het met de VSP wel dat het eigenlijk ook gehandhaafd zou moeten blijven voor de groep boven de 65. Dan zegt mevrouw Stolk net: geef de 18-jarigen een fiets. Ja, misschien dat daar dan weer wat geld vrijgemaakt kan worden voor de 65-plussers in het algemeen en niet alleen tot 140 procent. Volgens ons zit er een discrepantie in de tekst van het voorgestelde besluit. Op pagina twee staat: van de 22.000 inwoners met een AOW-gerechtigde leeftijd, ik weet niet of dat er 22.000 zijn maar vermoedelijk wel, hebben er zo’n 5500 inkomen tot 140 procent van het wettelijk sociaal minimum. Op pagina drie staat: er is momenteel een regeling voor gratis openbaar vervoer in daluren voor alle inwoners van 65 jaar of ouder. Momenteel kent deze regeling 5500 gebruikers voor wie we geen zicht hebben op de hoogte van het inkomen. Betekent dit dat de groep die recht heeft op gratis vervoer in de daluren minder groot is in werkelijkheid of wordt 53 ervan uitgegaan dat de groep AOW’ers allemaal tot 140 procent minimum zit? Dus dat zouden we graag van de wethouder willen weten, hoe dat zit. Het voorstel is sympathiek, alleen, ja, uitbreiding prima, maar hem wel vasthouden aan de 65-plussers.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling Spuiboulevard e.o.

Lees verder

Raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van Nieuwe regeling openbaar vervoer voor financieel kwetsbare inwoners.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer